Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Battle Master

Một chiến binh có kỹ năng cao thiên về sức mạnh tấn công hơn tất cả những người khác. Class này có thể sử dụng bất kỳ vũ khí hoặc trang bị nào được tìm thấy.
Bậc: ★3
Giá: 50,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Đạo tặc
Wanderer / Wanderess
Scorcher / Scorchess
Paladin / Valkyrie
Rune Knight / Rune Knightess

Kỹ năng:

Khiêu chiến (Cấp độ 50)
Dao hai lưỡi (Cấp độ 55)
Lốc xoáy (Cấp độ 60)
Tam kích (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
← Trở lại