Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Realmshifter

Là bậc thầy của những bí kỹ, những người đứng đầu của Annwn cổ đại, có khả năng luôn tìm thấy lợi thế trong trận chiến. Những đòn chí mạng của họ gây thêm sát thương. Ngoài ra, họ có thể nhìn thấy trong bóng tối, miễn nhiễm với sức mạnh của ánh sáng và bóng tối, và có thể sử dụng trang bị của sát thủ.
Bậc: ★10
Giá: 15,000,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Nyx

Kỹ năng:

Phá vây (Cấp độ 225)
Đa lãnh kích (Cấp độ 225)
Đa hấp huyết kích II (Cấp độ 225)
Đa tạp kích II (Cấp độ 225)
Đa ảnh kích (Cấp độ 230)
Dịch chuyển lãnh vực (Cấp độ 230)
Chuyển huyết (Cấp độ 235)

Kỹ năng:

Tái sinh
Bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi máu của bạn giảm trong trận chiến.
Tái tạo
Đòn đánh chí mạng sẽ phục hồi máu và năng lượng.
Lông vũ huyền bí
Bạn sẽ tăng khả năng tránh các đòn tấn công tăng lên khi máu ít hơn.
Sức bền cao
Sát thương từ hiệu ứng trạng thái tự bản thân gây ra không thể trừ hết HP của bạn.
Kẻ huỷ diệt II
Các đòn tấn công của bạn gây thêm sát thương lên Lá chắn đối thủ và có thể làm giảm khả năng phòng thủ của họ.
Cướp đoạt II
Trong trận chiến, bạn thường nhận được thêm một lượt sau khi thực hiện một hành động.
Ánh sáng của lãnh giới
Bạn có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong bóng tối mà không cần sử dụng đuốc hay đèn dầu. Ngoài ra, đòn đánh của bạn có thể tạm thời lấy đi thị giác của đối thủ.

Celestial classes:

Realmshifter Corvus
Một Realmshifer đã vươn tới những vì sao.
Realmshifter Dorado
Một Realmshifer đã vươn tới những vì sao. Có thể đeo những trang bị của class chiến binh.
← Trở lại