Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Rikeskifter

Mestere av alt som er hemmelig, eldgamle Annwns rikeskiftere finner alltid fordelen i kamp. Deres kritiske treff gjør ekstra skade. I tillegg kan de se i mørket, er immune mot lys og mørkemagi, og kan bruke sniktyvens utstyr.
Klasse: ★10
Pris: 15,000,000 orns

Krav:

Nyx

Ferdigheter:

Sortie (Nivå 225)
Rikeslag (Nivå 225)
Flere Osmoslag II (Nivå 225)
Flere Omnislag II (Nivå 225)
Unnvikende Slag (Nivå 230)
Rikeskift (Nivå 230)
Blodskifte (Nivå 235)

Ferdigheter:

Gjenoppblomstring
Du blir sterkere ettersom ditt HP reduseres i kamp.
Opplading
Hvis du gjør et kritisk treff får du igjen HP og mana.
Mystisk Fjær
Din sjanse for å unngå angrep øker ettersom du tar skade.
Høy Iherdighet
Skaden tatt fra selvpåførte statuseffekter kan ikke tømme livet ditt helt.
Sabotør II
Angrepene dine gjør ekstra skade til motstanderens Gardering og kan redusere forsvaret deres.
Aviditet II
I kamp mottar du ofte en ny runde etter å fremføre en handling.
Rikets Lys
Du kan se i mørket med perfekt klarhet, og trenger aldri en lykt eller fakkel. I tillegg kan angrepene dine ta vekk motstanderens syn.

Himmelske klasser:

Rikeskifter Corvus
En Rikeskifter som har nådd stjernene.
Rikeskifter Dorado
En Rikeskifter som har nådd stjernene. Den kan også bruke krigernes utstyr.
← Gå tilbake