Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lưỡi hái phép thuật

Chém đối thủ bằng lưỡi hái xây dựng từ phép thuật, tạm thời tăng một lượng chỉ số nhanh nhẹn. Sát thương gây ra dựa chủ yếu vào chỉ số phép thuật.
★10 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 2600
Costs: 220 mana

Mang lại:

Tốc độ ↑ (50%)

Learned by:

Heretic Corvus / Hera Corvus
← Trở lại