Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Magiljå

Klyve med en ljå laget av magi, midlertidig øker smidighet. Skade er basert på magistatistikk i stedet for angrep.
★10 Trylleformel
Treffer: Kun én motstander
Kraft: 2600
Koster: 220 mana

Gir:

T. Dex ↑ (50%)

Lært av:

Heretisk Corvus
← Gå tilbake