Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Magichakram

Angrip med mange skarpe prosjektiler laget av magi. Skade er basert på magikraft i stedet for angrepsstyrke.
★10 Trylleformel
Treffer: Kun én motstander
Kraft: 600-900 (x6)
Koster: 200 mana

Lært av:

Heretisk Corvus
← Gå tilbake