Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Asteria Hoàn Sinh thuộc Olympia

Với phép thuật cực mạnh và quyết tâm tuyệt đối, Asteria đã đưa các tầng tháp của Olympia vào đúng vị trí.
Sự kiện: Của những Người Khổng Lồ và Titan
Bậc: ★10
HP: 3,650,000
✓ Viễn chinh Lãnh giới khác

Kỹ năng:

Bạo kích
Vỡ
Thảm Khốc II
Kiếm phép III
Bộc phá bát hệ
Giật sốc VII
Rung chấn VII

Rơi ra:

Nhật Tinh
Solarite Mortar
Nón trùm Olympia Hoàn Sinh
Áo Choàng Olympia Hoàn Sinh
Giày Olympia Hoàn Sinh
Trống Olympian Hoàn Sinh
← Trở lại