Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phù thuỷ

Sự kiện: Thánh hoá
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★4

Kỹ năng:

Cho kẹo
Chơi khăm

Kỹ năng:

Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.

Rơi ra:

Mandrake
Thuỷ thạch
Nhật Diệp
Cây bạch anh
Sa thạch
Mắt ma thuật
Đường tinh luyện
Quặng Avalon
← Trở lại