Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bóng của Charon, Đại Triệu Hồi Sư (Hoàn Sinh)

Sự kiện: Riftfall
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Khế ước máu III
Triệu hồi Chimera
Triệu hồi Pegasus Bóng Tối
Triệu hồi Đại Golem
Triệu hồi Đại Hydra
Triệu hồi Troll

Kỹ năng:

Tiểu Đoàn III
Khi bị tấn công trong trận chiến, các triệu hồi thú được bạn triệu hồi sẽ có khả năng bảo vệ bạn khỏi sát thương.
Tinh hoa kết hợp IV
Khi trận chiến bắt đầu, kỹ năng đầu tiên và thứ hai trong khung kỹ năng của bạn sẽ được tự động sử dụng.

Rơi ra:

Mảnh Riftlock Theta của Charon
Linh hồn của Charon
Trượng Charon Hoàn Sinh
Pháp thư của Charon
← Trở lại