Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tåken til Charon, Mektig Fremkaller (Evigvarende)

Begivenhet: Riftfall
Familie: Menneske
Sjeldenhet: Sjelden
Klasse: ★10

Ferdigheter:

Blodpakt III
Innkall Kimære
Innkall Mørk Pegasus
Innkall Mektig Golem
Innkall Mektig Hydra
Innkall Troll

Ferdigheter:

Bataljoner III
Når du blir angrepet i kamp, har dine tilkalte allierte en sjanse for å beskytte deg.
Dobbel Essens IV
I begynnelsen av kampen blir din første og andre innkalling brukt automatisk.

Slipper:

Theta Charon Riftlås
Sjelen til Charon
Evigvarende Charons Stav
Charons Bok
← Gå tilbake