Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thuốc tăng tốc

Một loại dược phẩm có vị chua giúp tăng tốc độ của bạn trong trận chiến.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương

Mang lại:

Tốc độ ↑ (5%)

Rơi ra từ:

Griffin
Griffin hùng mạnh
Cade Hoàn Sinh
Kerberos Hoàn Sinh
Fomor
Cade khéo léo
Kerberos
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại