Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lông vũ đỏ

Lông của quạ ăn thịt thối. Nó có thể cung cấp cho mảnh áo giáp sự khéo léo bổ sung khi được khảm nạm trên nó.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Armor (for adornments)
Nhanh nhẹn: 16

Rơi ra từ:

Quạ ăn thịt thối
← Trở lại