Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quyền trượng Incarnate

Archistaff hạng nặng do Apollyon tạo, kẻ thần bí bị đày ải ở Balor. Apollyon đã cố gắng tìm cách phá hủy các vùng đất để ngăn chặn sự kiện sa ngã, nhưng bị lưu đày vì những hành động dị giáo của hắn.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 55
Ma thuật: 220
Năng lượng: 98
Nhanh nhẹn: 32
Lá chắn: 3%
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Apollyon

Vật liệu nâng cấp:

Quặng Realm
← Trở lại