Události
Aktualizace
Kodex
Blog
E-shop
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arcihůl zhmotnění

Těžká hůl vyrobená Abaddónem, Balorským psancem. Abaddón hledal cestu jak ničit zemi aby zastavil pád, ale byl vyhnán za jeho nepřiměřené metody.

Hodnost: ★9
Výskyt: Vzácný
Useable by: Uživatelé magie
Place: Zbraň
Útok: 55
Magie: 220
MP: 98
Hbitost: 32
Střeh: 3%
Počet slotů: 2

Získáno od:

Abaddón

Potřebné materiály:

říšská ruda
← Jít zpět