Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Inkarnert Høystav

Tung høystav laget av Apollyon, den destruktive og forviste mystikeren fra Balor. Apollyon ønsket å ødelegge land for å stoppe fallet, men ble forvist for sine uortodokse metoder.

Klasse: ★9
Sjeldenhet: Sjelden
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Våpen
Angrep: 55
Magi: 220
Mana: 98
Smidighet: 32
Gardering: 3%
Utsmykningsplasser: 2

Mottas fra:

Apollyon

Oppgraderingsmaterialer:

Rikemalm
← Gå tilbake