Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn của Bất tử nhân

Một chiếc nhẫn vĩnh cửu của Chúa tể Bất tử nhân. Nó cung cấp thêm sinh mệnh đánh đổi bằng các chỉ số khác.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: -24
Ma thuật: -24
Phòng thủ: -24
Kháng phép: -24
HP: 500
Năng lượng: -90
Nhanh nhẹn: -24
Chí mạng: 1%
Lá chắn: 1%

Rơi ra từ:

Chúa tể Bất tử nhân
← Trở lại