Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Udødelig Ring

En tidsløs ring av en Udødelig Herre. Den gir ekstra liv i bytte mot annen statistikk.

Klasse: ★9
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Tilbehør
Angrep: -24
Magi: -24
Forsvar: -24
Magimotstand: -24
HP: 500
Mana: -90
Smidighet: -24
Kritisk: 1%
Gardering: 1%

Mottas fra:

Udødelig Herre
← Gå tilbake