Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Song dao

Dao găm được mang bởi Mammon, con quỷ của sự kiêu ngạo.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 222
Nhanh nhẹn: 60
Chí mạng: 4%
Lá chắn: -3%
Số lỗ khảm nạm: 10
Dùng hai tay

Khả năng: Đố kỵ
Gây sát thương phức hệ và có thể gây ra lời nguyền.

Gây ra:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Mammon

Vật liệu nâng cấp:

Ortanite
← Trở lại