Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn ma thuật Dioscuri

Một chiếc nhẫn ma thuật kỳ lạ của Dioscuri. Những người không chuyên về phép thuật có thể trang bị chiếc nhẫn này để hy sinh sức mạnh vật lý đổi lấy sức mạnh phép thuật.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class cận chiến
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: -100
Ma thuật: 100
Phòng thủ: -50
HP: -50

Rơi ra từ:

Castor
Dioscuri
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại