Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Majistrate

Một chiến binh tinh nhuệ của vương quốc Annwn, thông thạo kỹ năng nguyên tố. Có bản chất mạnh mẽ chống lại ma thuật phức hệ và có thể sử dụng trang bị của cả chiến binh và đạo tặc.
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Hắc kích III (Cấp độ 155)
Thánh kích III (Cấp độ 155)
Hấp huyết kích III (Cấp độ 165)
Tạp kích III (Cấp độ 170)
Phức liên kích II (Cấp độ 175)

Kỹ năng:

Cướp đoạt II
Trong trận chiến, bạn thường nhận được thêm một lượt sau khi thực hiện một hành động.
Ánh sáng bất diệt
Bạn vĩnh viễn toả ra vầng hào quang rạng rỡ, tăng chỉ số của bạn theo thời gian.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Collateral Damage III
You swing your weapon quite flawlessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 25 percent damage to any opponent in battle.
← Trở lại