Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Majistrate

Một chiến binh tinh nhuệ của vương quốc Annwn, thông thạo kỹ năng nguyên tố. Có bản chất mạnh mẽ chống lại ma thuật phức hệ và có thể sử dụng trang bị của cả chiến binh và đạo tặc.
Bậc: ★7
Giá: 2,000,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Grand Mystic
Blademaster

Kỹ năng:

Hoả kích III (Cấp độ 150)
Băng kích III (Cấp độ 150)
Địa kích III (Cấp độ 150)
Lôi kích III (Cấp độ 150)
Hắc kích III (Cấp độ 155)
Thánh kích III (Cấp độ 155)
Hấp huyết kích III (Cấp độ 165)
Tạp kích III (Cấp độ 170)
Phức liên kích II (Cấp độ 175)

Kỹ năng:

Ánh sáng bất diệt
Bạn vĩnh viễn toả ra vầng hào quang rạng rỡ, tăng chỉ số của bạn theo thời gian.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
← Trở lại