Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Runeridder

Purchase this class to support the game and gain an alternative sprite and passives.
Klasse: ★2

Ferdigheter:

Ildslag (Nivå 25)
Isslag (Nivå 25)
Jordslag (Nivå 25)
Lynsslag (Nivå 25)
Mørkeslag (Nivå 40)
Helligslag (Nivå 40)
Osmoslag (Nivå 50)
Omnislag (Nivå 50)

Ferdigheter:

Valhallas Vei
Din følger er litt sterkere og kan angripe oftere.
Kritiske Treff
Du har en måte å få flere perfekte treff.
← Gå tilbake