Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Pháp sư Băng

Một pháp sư của Thủ vệ Băng Giá đã thành thạo phép thuật băng giá.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Chớp (Cấp độ 1)
Lửa ma thuật (Cấp độ 3)
Băng giá (Cấp độ 3)
Tia chớp (Cấp độ 3)
Rung chấn (Cấp độ 3)
Bùng cháy II (Cấp độ 25)
Băng giá II (Cấp độ 25)
Giật sốc II (Cấp độ 25)
Rung chấn II (Cấp độ 25)
Băng giá (Cấp độ 5)
Đóng băng (Cấp độ 20)
Băng kích (Cấp độ 25)
Băng giá II (Cấp độ 30)
Bão tuyết (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
Năng lượng bộ
Bạn phục hồi khi di chuyển. Người chơi của bạn sẽ phục hồi năng lượng khi đi bộ.
← Trở lại