Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Frostmagiker

En magiker fra Isvokterne som har mestret kuldens kraft.
Klasse: ★2

Ferdigheter:

Bolt (Nivå 1)
Flamme (Nivå 3)
Frost (Nivå 3)
Lyn (Nivå 3)
Jordskjelv (Nivå 3)
Flamme II (Nivå 25)
Frost II (Nivå 25)
Lyn II (Nivå 25)
Jordskjelv II (Nivå 25)
Frost (Nivå 5)
Frys (Nivå 20)
Isslag (Nivå 25)
Frost II (Nivå 30)
Snøstorm (Nivå 50)

Ferdigheter:

EXP Skritt
Du lærer best ved å være der. Din spiller tjener litt erfaring bare ved å bevege seg.
Mana Skritt
Du får igjen mana ved å bevege deg. Din spiller vil få mana når du går.
← Gå tilbake