Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Credits & Attributions

Nhạc sáng tác bởi: Micah McQueary

Artwork được cấp phép và có nguồn gốc từ: Oryx Design Lab

Dữ liệu bản đồ & thế giới © OpenStreetMap contributors under ODbL 1.0