Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kỹ năng & Ma pháp

Bậc
← Trở lại
Arcana
★4
Arcana II
★5
Arcanus
★6
Arcanus II
★9
Bom khói
★2
Bài ca kháng phép
★6
Bài ca ma pháp
★6
Bài ca phòng thủ
★6
Bài ca sức mạnh
★6
Bão sấm
★3
Bão sấm II
★4
Bão sấm băng
★9
Bão sấm băng II
★9
Bão sấm kích
★9
Bão sấm kích II
★9
Bão tuyết
★3
Bão tuyết II
★4
Bão tên
★3
Bão tên
★3
Bão tên II
★7
Bí pháp
★4
Bóng tối
★3
Bóng tối II
★4
Bùng cháy II
★2
Bùng cháy III
★5
Bùng cháy IV
★6
Bùng cháy V
★8
Bùng cháy VI
★10
Bùng cháy biến dị
★4
Bùng cháy biến dị II
★6
Bùng cháy biến dị III
★8
Bùng cháy biến dị IV
★9
Bùng cháy biến dị V
★10
Bùng nổ
★3
Bùng nổ II
★4
Bùng nổ III
★7
Bùng nổ kép
★2
Bùng phát
★4
Bùng phát II
★5
Bùng phát III
★8