Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Viễn chinh

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Apollyon
★9
Chimera biến dị
★10
Cockatrice biến dị
★8
Dracon
★3
Fomor
★4
Gazer biến dị
★6
Hel
★5
Hel Hoàn Sinh
★10
Kỵ sĩ cuối cùng
★10
Kỵ sĩ thứ ba
★9
Kỵ sĩ thứ hai
★8
Kỵ sĩ đầu tiên
★7
Maelor
★7
Morrigan
★10
Rồng biến dị
★7
Starlord
★5
Surtr
★5
Surtr Hoàn Sinh
★10
Titan
★6
Tàn Phụng
★10
Vua Arthus sa ngã
★8
Yeti biến dị
★9
Yggdrasil
★7
Yggdrasil Hoàn Sinh
★10