Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cerberus (Hoàn Sinh)

Chủng loại: Thú
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Song kích
Tăng tốc
Hoả cầu
Phán xét

Rơi ra:

Quặng Quỷ tính
Dao găm Balor Hoàn Sinh
← Trở lại