Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Camazotz (Hoàn Sinh)

Chủng loại: Thú
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Tăng tốc
Khiêu chiến
Hấp thụ II

Rơi ra:

Đá hang động
Cung cánh dơi Hoàn Sinh
← Trở lại