Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Búa chiến Agathodaemon Ymir

Chương IV: Agathodaemon, kẻ huỷ hoại, làm vỡ các đỉnh của khối đá hình thành đất liền. Nó đặt lớp đất này lên đôi cánh của Vritra, tạo thành mặt đất như chúng ta biết. Búa của Agathodaemon có thể nghiền nát lá chắn của đối thủ.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 267
Phòng thủ: 30
Kháng phép: 30
Lá chắn: 30%
Số lỗ khảm nạm: 8
Dùng hai tay

Khả năng: Nghiền
Gây thêm sát thương và có thể làm choáng đối thủ.

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere

Vật liệu nâng cấp:

Thổ thạch
Draconite tinh khiết
← Trở lại