Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ymir Agathodaemon Hammer

Kapittel IV: Agathodaemon, destruktiv som alltid, knuste toppene av den kveilede steinen til jord. Han la denne jorden over Vritras vinger og formet bakken som vi kjenner den. Hammeren hans kan knuse Garderingen til motstanderen din.

Eksotisk
Klasse: ★10
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Krigsklasser
Plassering: Våpen
Angrep: 267
Forsvar: 30
Magimotstand: 30
Gardering: 30%
Skade til Gardering: +50%
Utsmykningsplasser: 8
Tohånds

Evne: Knus
Gjør ekstra skade og kan bedøve motstanderen.

Mottas fra:

Ymir Amphiptere

Oppgraderingsmaterialer:

Jordstein
Ren Drakonitt
← Gå tilbake