Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùa mê Vulcan

Một viên pha lê màu vàng được Vulcan, Hoả Kỵ sĩ mang theo. Nó tăng sức mạnh phép thuật và năng lượng khi mang theo.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Ma thuật: 48
Năng lượng: 180

Rơi ra từ:

Mimic Vua của các vị vua
Trò đùa
Trò đùa
Mimic Hùng mạnh nhất
← Trở lại