Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Khiên Vulcan

Người che chở của Vulcan, một Hoả Kỵ sĩ khét tiếng. Nó cho phép miễn nhiễm khỏi bị đốt cháy.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class cận chiến
Địa điểm: Vũ khí phụ
Kháng phép: 56
Lá chắn: 21%

Miễn nhiễm:

Cháy

Rơi ra từ:

Mimic Vua của các vị vua
Trò đùa
Trò đùa
Mimic Hùng mạnh nhất

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Hoả thạch
← Trở lại