Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cuộn phép triệu hồi

Một cuộn phép chứa các kỹ thuật triệu hồi cổ đại của người Balor. Niệm chú trong cuộn thư sẽ triệu hồi một Trùm viễn chinh mạnh mẽ đến khu vực gần bạn, nhưng thực thể này có thể chỉ hiển thị với những người di chuyển với tốc độ chậm.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Cánh cổng Balor
Cánh cổng Balor
Yeti biến dị
Trò đùa
← Trở lại