Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Linh Hồn Achlys

Một mảnh Linh Hồn của Achlys, Huyết Đao. Khảm nạm linh hồn này trong vũ khí của bạn sẽ tăng sát thương thánh và hắc ám.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 8
Chí mạng: 2%
Sát thương hắc hệ: +2%
Sát thương thánh hệ: +2%

Rơi ra từ:

Bóng của Achlys, Dao Găm Máu
Arisen Rift Judgement
Rift Judgement
← Trở lại