Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sjelen til Achlys

Sjelen til Achlys, den Røde Dolken. Når utsmykket på våpen vil den øke lys- og mørkeskade.

Eksotisk
Klasse: ★9
Sjeldenhet: Sjelden
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Våpen
Angrep: 8
Kritisk: 2%
Mørk Skade: +2%
Hellig Skade: +2%

Mottas fra:

Tåken til Achlys, den Røde Dolken
Arisen Rift Judgement
Riftbedømmelse
← Gå tilbake