Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn xứ Annwn

Một chiếc nhẫn hoàng gia Annwn. Nó cho khả năng miễn nhiễm với các trạng thái nguyên tố xấu.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức

Miễn nhiễm:

Cháy
Đóng băng
Tê liệt
Thối rữa

Rơi ra từ:

Ra sa ngã, nhà tiên tri
← Trở lại