Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ trùm Omega Olympia

Áo giáp nhẹ, gợi nhớ đến đạo tặc trên đỉnh Olympian. Đích thân Zeus đã huấn luyện hàng nghìn chiến binh thuộc mọi đẳng cấp, hoàn thiện nghệ thuật chiến đấu cho phép một người tìm được lợi thế hơn trong trận chiến đồng thời bảo vệ sức mạnh của chính mình.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 176
Kháng phép: 176
HP: 320
Nhanh nhẹn: 120
Chí mạng: 1%
Thấu thị: 40
Số lỗ khảm nạm: 4

Mang lại:

T. Công ↑ (7%)
T. Kháng ↑ (7%)
Tốc độ ↑ (7%)

Miễn nhiễm:

T. Công ↓
T. Kháng ↓

Rơi ra từ:

Trò đùa
Zeus

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đại linh hồn
Lôi thạch
← Trở lại