Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vương miện Nothren cổ xưa

Vương miện của một vị vua trước đây của Nothren. Nó bảo vệ khỏi bị suy yếu ma thuật hoặc sức mạnh tấn công.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 303
Kháng phép: 303
Năng lượng: 75
Lá chắn: 3%
Số lỗ khảm nạm: 6

Miễn nhiễm:

Công ↓
T. Công ↓
T. Phép ↓
Phép ↓
T. Phép ↓↓
T. Công ↓↓

Vật liệu nâng cấp:

Baldur hoàn hảo
Ortanite
← Trở lại