Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gamle Nothrens Krone

Kronen til en tidligere Konge av Nothren. Den beskytter deg mot å få magikraft eller angrepsstyrke svekket.

Klasse: ★10
Sjeldenhet: Legendarisk
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Hode
Forsvar: 303
Magimotstand: 303
Mana: 75
Gardering: 3%
Utsmykningsplasser: 6

Immuniteter:

Att ↓
T. Att ↓
T. Mag ↓
Mag ↓
T. Mag ↓↓
T. Att ↓↓

Oppgraderingsmaterialer:

Perfekt Baldur
Ortanitt
← Gå tilbake