Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mythril

Một mảnh nhỏ của quặng mythril. Hữu ích để chế tạo và nâng cấp vũ khí hoặc áo giáp.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Draconian cao cấp
Mimic lớn
Chiến binh High Draconian
High Fomorian
Pháp sư High Fomorian
Áo giáp Mythril
Ogre Hung Bạo
Người xương đáng sợ
Fomor
← Trở lại