Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mythril

Et lite stykke mythril. Nyttig for å lage eller oppgradere våpen eller rustninger.

Klasse: ★1
Sjeldenhet: Vanlig
Brukbar av: Alle klasser

✓ Funnet i butikker
✓ Funnet i kister

Mottas fra:

Elitedraconer
Stor Mimic
Høydraconer
Høyfomorianer
Høyfomorianermagiker
Mythrilrustning
Ogre Bølle
Skummelt Skjelett
Fomor
← Gå tilbake