Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Havels Gamle Skjold

Gear of the giant knight.

Eksotisk
Klasse: ★6
Sjeldenhet: Sjelden
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Annenhånds
HP: 48
Gardering: 17%
Status Reflection: +5%

Evne: Bastion
Gir midlertidige forsvar og Gardering i 3 runder.

Immuniteter:

Forsteinet

Mottas fra:

Havel

Oppgraderingsmaterialer:

Lysstein
Større Sjel
← Gå tilbake