Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sao Bắc Đẩu Ebon

Một vật phẩm kết tinh có khả năng mang lại cho người mang nó nhiều hiệu ứng tốt tạm thời.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
Ma thuật: 80
Lá chắn: 12%
Khoảng cách nhìn: +20%
Luck Bonus: +3%

Khả năng: Bạo phát Năng Lượng II
Chuyển gần hết năng lượng hiện có của bạn thành sát thương lên kẻ địch.

Mang lại:

T. Công ↑ (3%)
T. Phép ↑ (3%)
T. Thủ ↑ (3%)
T. Kháng ↑ (3%)
T. Chí mạng ↑ (3%)

Rơi ra từ:

Ebon Scruug Hoàn Sinh
Ebon Scruug

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đá rune hoàn hảo
Đá cổ ngữ
← Trở lại