Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ebon Nordstjerne

En krystallisert gjenstand som gir brukeren mange midlertidige effekter.

Eksotisk
Klasse: ★9
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Annenhånds
Magi: 80
Gardering: 12%
Synsrekkevidde: +20%
Luck Bonus: +3%

Evne: Manabrenn II
Omgjør mesteparten av manaen din til skade mot motstanderen.

Gir:

T. Att ↑ (3%)
T. Mag ↑ (3%)
T. Def ↑ (3%)
T. Res ↑ (3%)
T. Crit ↑ (3%)

Mottas fra:

Evigvarende Ebon Scruug
Ebon Scruug

Oppgraderingsmaterialer:

Sølv
Perfekt Runestein
Runestein
← Gå tilbake