Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cuộn phép Rồng

Một cuộn phép chứa kiến thức về long thuật. Nó cải thiện ma thuật và năng lượng đánh đổi bằng lá chắn, đồng thời tăng thêm cơ hội gây khô héo cho các phép thuật.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí phụ
Ma thuật: 48
Năng lượng: 80
Lá chắn: -50%
Thấu thị: 32

Khả năng: Niệm Ma thư II
Hồi phục lại một phần năng lượng.

Gây ra:

Khô héo

Rơi ra từ:

Fafnir
Fafnir

Vật liệu nâng cấp:

Dragonite
Đá cổ ngữ
← Trở lại