Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dragens Papirrull

En papirrull med kunnskap om dragekunstner. Den Styrker magikraft og mana i bytte mot mana og gir trylleformler en sjanse for å gi dragebrann til motstanderen.

Klasse: ★8
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Annenhånds
Magi: 48
Mana: 80
Gardering: -50%
Fremsyn: 32

Evne: Les Papirrull II
Fyller litt mana.

Forårsaker:

Dragebrann

Mottas fra:

Fafnir
Fafnir

Oppgraderingsmaterialer:

Dragonitt
Runestein
← Gå tilbake