Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Metalldetektor

Et rart apparat som brukes til å finne det skjulte. Øker mengden gjenstander du finner i kort tid.

Klasse: ★3
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Alle klasser

✓ Funnet i butikker
✓ Funnet i kister
Luck Bonus: +50%

Mottas fra:

Konge Mimic
Konge Mimic
Evigvarende Kerberos
Evigvarende Naggeneen
Fomor
Storridder Lugus
Kerberos
Den Siste Titan
Maelor
Naggeneen
Stjerneherren
← Gå tilbake