Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quyền trượng của Castor

Quyền trượng xanh của Castor, pháp sư Dioscuri. Castor và người anh em sinh đôi của mình hiếm khi rời khỏi đáy sâu của biển trừ khi thực sự bị thu hút bởi những sở thích khác.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 212
Kháng phép: 20
Năng lượng: 60
Nhanh nhẹn: 20
Số lỗ khảm nạm: 2
Nước

Rơi ra từ:

Dioscuri

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch tinh khiết
← Trở lại