Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Castors Høystav

Asurblå stav fra Castor, Dioscurimagikeren. Castor og hans tvillingsbror forlater sjeldent havets dyp med mindre de virkelig ikke har bedre å gjøre.

Eksotisk
Klasse: ★9
Sjeldenhet: Sjelden
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Våpen
Magi: 212
Magimotstand: 20
Mana: 60
Smidighet: 20
Utsmykningsplasser: 2
Vann

Mottas fra:

Dioscuriene

Oppgraderingsmaterialer:

Ren Vannstein
← Gå tilbake