Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Luýt giáng sinh

Một bài hát được hát bằng cả ý chí.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 122
Ma thuật: 122
Nhanh nhẹn: 70
Tăng lực sử ma: +7%
Luck Bonus: +3%
Số lỗ khảm nạm: 3

Gây ra:

Mê hoặc

Rơi ra từ:

Ebon Scruug Hoàn Sinh
Ebon Scruug
Scruug
Trò đùa
Trò đùa

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Đá cổ ngữ
Đá
← Trở lại